High Pressure Homogenizer

High Pressure Homogenizer

ข้อมูลเครื่องมือ

ยี่ห้อ : 

Microfluidics

รุ่น :

M-110P

ประเทศผู้ผลิต :

USA

รายละเอียดเครื่องมือ :

- ความดันปรับได้ตั้งแต่ 2,000 – 30,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI) หรือ 138 – 2069 บาร์

- ใช้งานได้กับสารตัวอย่างที่มีอุณหภูมิสูงถึง 73 องศาเซลเซียส

- มี Interaction chamber 2 ชนิด คือ X และ Y type

ข้อจำกัด > ไม่เหมาะกับตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเพราะจะทำให้เครื่องอุดตันได้

เครื่องเตรียมสารเชิงโมเลกุลโดยใช้แรงดันสูง เป็นเครื่องที่ใช้แรงดันสูงมีระบบการทำงานแบบไฮดรอลิค ตัวอย่างจะไหลเข้าไปภายในท่อความดันตามที่ตั้งค่าไว้ สามารถใช้ได้กับงานทางด้าน Cell disruption, Nano-emulsion, Encapsulation, Deagglomeration

High Pressure Homogenizer

อัตราค่าบริการ (บาท)

หน่วยนับ

หมายเหตุ

อัตรา 1

อัตรา 2

อัตรา 3

อัตรา 4

เครื่องเตรียมสารเชิงโมเลกุลโดยใช้แรงดันสูง

(High Pressure Homogenizer)

750

1000

1250

1500

ชั่วโมง