ประชาสัมพันธ์ จัดชื้อจัดจ้าง03-03-2562 โครงการปรับปรุงอาคารชั้น 4 (ฝั่งวิทยาลัยโลกคดีศึกษาเดิม) (ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ) จำนวน 1 โครงการ
07-01-2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30-08-2562 เอกสารการประกวดราคา-ปรับปรุงสำนักงาน
29-08-2562 ประกาศแผนจัดซื้อ-ปรับปรุงสำนักงาน
01-08-2562 ขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงอาคารชั้น 4 (ฝั่งวิทยาลัยโลกคดีศึกษาเดิม) (ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ) ครั้งที่ 2
12-10-2561 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
31-01-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครั้งที่ 2/2561
27-12-2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นโดยอาศัยรังสีอินฟราเรดร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
22-12-2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 ชุด
17-11-2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
10-08-2560 สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อและเปลี่ยนถ่ายสัตว์ทดลอง