รายงานประชุมสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง


ประชุมต่างๆ
ครั้ง วันที่ประชุม
1. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ 1/2562 12-01-2562
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงาน
คณะกรรมการบริหารสำนักงาน 1/2562 12-01-2562
3. ประชุมคณะกรรมการจัดการมาตรฐาน ISO
คณะกรรมการจัดการมาตรฐาร ISO 1/2562 12-01-2562
4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการวางแผนและบริหารความเสี่ยง 1/2562 12-01-2562
5. ประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
บุคลากรสำนักงานฯ 1/2562 12-01-2562
6. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 1/2562 12-01-2562