วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำ บริการวิจัยครบวงจร รองรับมาตรฐานสากล พัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และบริการสังคมอย่างยั่งยืนCinque Terre