image

ประกาศสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และวัสดุศาสตร์

image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

พนักงานมหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ปฏิบัติการ

1 2 3