image

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่งวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3YBW9vj