image

ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2566 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/409JK2k