image

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณโรงละครแห่งชาติ

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีเลขานุการสำนักงานฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว