image

ประชุมการทำวิจัยเพื่อบริษัทนำไปลดหย่อนภาษี 200%

ประชุมการทำวิจัยเพื่อบริษัทนำไปลดหย่อนภาษี 200%
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี เลขานุการสำนักงานฯ และบุคลากรประชุมร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุธ ปานนักฆ้อง อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และผู้แทนจากบริษัทพัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด เพื่อหารือในการทำงานวิจัยร่วมกันโดยบริษัทสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-564-2944 หรือ 02-564-4440 ต่อ 77698