ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

งานที่ให้บริการ

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
มีการให้บริการต่างๆ แก่บุคคลภายใน และภายนอก ดังนี้

  • ค้นคว้าและพัฒนายาใหม่ทั้งยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน
  • ถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาไปสู่การจดสิทธิบัตร
  • ให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อทำการวิจัยของคณะและนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
  • พัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทั่วประเทศ
  • สร้างเครือข่ายนักวิจัยค้นคว้าและพัฒนายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ให้บริการ

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา ได้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายา ให้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม >

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

ข้อมูลเพิ่มเติม >

MOU ขององค์กร

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานต่างๆดังนี้

บริษัท เบลลิส บิวตี้ จำกัด

บริษัท ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จำกัด

สำนักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

บริษัท บริแคร์จำกัด

บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด

ติดต่อศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา อาคารศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์ติดต่อภายใน :77008 77030 77032 77040 และ 77041

เบอร์ติดต่อภายนอก :02564-3090-91 ต่อ 77008 77030 77032 77040 และ 77041

โทรสาร :025643092

อีเมล :tudddc@tu.ac.th

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา