ข่าวประชาสัมพันธ์

27-02-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1/2563
18-11-2562 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ครั้งที่ 1/2562
06-11-2562 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1/2562 (นักวิทยาศาสตร์)
29-10-2562 ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
11-11-2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
16-10-2562 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกให้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
09-04-2562 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2562
25-03-2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกส่วนข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2562
31-01-2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2562
31-01-2562 ประกาศสำนักงานวิทย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง)
27-09-2561 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนัสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 2/2561
17-09-2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกส่วนข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 2/2561
31-08-2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 2/2561
15-08-2561 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1/2561
31-07-2561 ประกาศสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 2/2561

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<
03-04-2561 ประกาศสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
เรื่อง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วน) สังกัด สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครั้งที่ 1/2561
16-03-2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) สังกัด สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกส่วนข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) สังกัด สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครั้งที่ 1/2561
28-02-2561 ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (วุฒิระดับปริญญาตรี) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20-02-2561 ประกาศ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สังกัด สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครั้งที่ 1/2561
03-03-2562 โครงการปรับปรุงอาคารชั้น 4 (ฝั่งวิทยาลัยโลกคดีศึกษาเดิม) (ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ) จำนวน 1 โครงการ
07-01-2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30-08-2562 เอกสารการประกวดราคา-ปรับปรุงสำนักงาน
29-08-2562 ประกาศแผนจัดซื้อ-ปรับปรุงสำนักงาน
01-08-2562 ขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงอาคารชั้น 4 (ฝั่งวิทยาลัยโลกคดีศึกษาเดิม) (ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ) ครั้งที่ 2
12-10-2561 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
31-01-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครั้งที่ 2/2561
27-12-2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นโดยอาศัยรังสีอินฟราเรดร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
22-12-2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 ชุด
17-11-2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
10-08-2560 สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อและเปลี่ยนถ่ายสัตว์ทดลอง

>> ข่าวทั้งหมด <<
แบบฟอร์มขอใช้บริการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

แบบฟอร์มศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวจัยขั้นสูงlinks

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แบบสอบถามคความพึงพอใจ เว็บไซต์สำนักงาน