การอบรม หลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ"
การอบรม หลักสูตร

การอบรม หลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ"

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมนา ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงได้จัดการอบรม หลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมีศ.ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการจัดอบรม ซึ่งมีบุคลากรสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงเข้าร่วมอบรม