แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ยินดีต้อนรับ

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ยินดีต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ขอขอบพระคุณ รองศาตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์

ขอขอบพระคุณ รองศาตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์

เนื่องในโอกาสการดำรงตำแหน่งครบวาระผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ขอขอบพระคุณ รองศาตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ ที่ได้เสียสละและทุ่มเทในการบริหารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ให้เป็นที่ประจักษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนที่ 25

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นงนภัส ดวงดี

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นงนภัส ดวงดี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ