แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ยินดีต้อนรับ

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ยินดีต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ขอขอบพระคุณ รองศาตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์

ขอขอบพระคุณ รองศาตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์

เนื่องในโอกาสการดำรงตำแหน่งครบวาระผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ขอขอบพระคุณ รองศาตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ ที่ได้เสียสละและทุ่มเทในการบริหารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ให้เป็นที่ประจักษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนที่ 25

โครงการอบรม

โครงการอบรม

เรื่องเทคนิคการวิเคราะห์หาค่าพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนทั้งระดับ Micro-, Meso- และ Macropore ของวัสดุ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์หาค่าพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนทั้งระดับ Micro-, Meso- และ Macropore ของวัสดุ” (บรรยายภาษาไทย) วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ https://bit.ly/tubetmip67 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ภายในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2564-4568, 09-4954-2882 E-mail : lab@tucsear.com Line official : @tucsear