ติดต่อเรา

สำนักงานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

 • ที่อยู่ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • Email thammasatsat@gmail.com
 • Facebook https://www.facebook.com/tusatofficial/
 • โทร 02-564-2944


ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูงศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายาศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจศูนย์สัตว์ทดลอง

 • ที่อยู่ อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • Email lactu@tu.ac.th
 • Facebook https://www.facebook.com/lactuofficial/
 • โทร

  02-564-4440 ต่อ 7560-7564สำนักงานเลขานุการ

 • ที่อยู่ อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • Email thammasatsat@gmail.com
 • Facebook https://www.facebook.com/tusatofficial
 • โทร

  02-564-2944

image