โครงการอบรม

เรื่องเทคนิคการวิเคราะห์หาค่าพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนทั้งระดับ Micro-, Meso- และ Macropore ของวัสดุ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์หาค่าพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนทั้งระดับ Micro-, Meso- และ Macropore ของวัสดุ” (บรรยายภาษาไทย) วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ https://bit.ly/tubetmip67 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ภายในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2564-4568, 09-4954-2882 E-mail : lab@tucsear.com Line official : @tucsear