การประชุมหารือ การทำห้องปฏิบัติการร่วมกับ บริษัท VRL Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา
การประชุมหารือ การทำห้องปฏิบัติการร่วมกับ บริษัท VRL Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา

การประชุมหารือ การทำห้องปฏิบัติการร่วมกับ บริษัท VRL Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00-15.30 น. ณ อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ผู้บริหารสำนักงานฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท VRL Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา Mr.Dennis Pitts Presedent of VRL และ Dr.Jon moll Director of Operation and Scientific Affairs เพื่อหารือการทำข้อตกลงเรื่องการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในสัตว์ทดลอง ในประเทศไทย ร่วมกับทางศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์