วันสัญญา ธรรมศักดิ์
วันสัญญา ธรรมศักดิ์

วันสัญญา ธรรมศักดิ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 8.00 – 9.30 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมี เลขานุการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และตัวแทนบุคลากรสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เข้าร่วมงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อรำลึกคุณูปการ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์