งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำขอพรจากรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีศาสตราจารย์ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการแและบุคลากรภายในสำนักงานเข้าร่วมรดน้ำขอพรในครั้งนี้