หน่วยงานภายใน

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

มุ่งมั่นปรับปรุงให้บริการด้วยใจ โปร่งใสบริหารงาน ได้มาตรฐานสากล เพื่อประสิทธิผลของผู้ใช้บริการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย

ศูนย์สัตว์ทดลอง

ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองตามมาตรฐานระดับสากล

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

ค้นคว้าและพัฒนาสารเคมีใหม่ที่มาจากธรรมชาติในการรักษาโรค บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยด้านการค้นคว้าและพัฒนายา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านบ่มเพาะวิสาหกิจ (Start Up) และด้านคลินิกเทคโนโลยี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง

บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ

บริการด้านการเงิน ระบบสารสนเทศ การจัดซื้อจัดจ้าง อาคารสถานที่ งานวิจัย รวมถึง บริการให้เช่าพื้นที่ และห้องประชุม

image
ประกาศ & ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรม รับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำขอพรจากรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีศาสตราจารย์ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการแและบุคลากรภายในสำนักงานเข้าร่วมรดน้ำขอพรในครั้งนี้

งดติดต่อราชการวันที่ 11 - 16 เมษายน 2567

งดติดต่อราชการวันที่ 11 - 16 เมษายน 2567

เนื่องจากเทศกาลวันสงกรานต์ รายละเอียดคลิก

ประกาศผลคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 1/2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3W4Lf2P

วันสัญญา ธรรมศักดิ์

วันสัญญา ธรรมศักดิ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 8.00 – 9.30 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมี เลขานุการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และตัวแทนบุคลากรสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เข้าร่วมงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อรำลึกคุณูปการ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม หลักสูตร

การอบรม หลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ"

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมนา ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงได้จัดการอบรม หลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมีศ.ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการจัดอบรม ซึ่งมีบุคลากรสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงเข้าร่วมอบรม

การประชุมหารือ การทำห้องปฏิบัติการร่วมกับ บริษัท VRL Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา

การประชุมหารือ การทำห้องปฏิบัติการร่วมกับ บริษัท VRL Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00-15.30 น. ณ อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ผู้บริหารสำนักงานฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท VRL Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา Mr.Dennis Pitts Presedent of VRL และ Dr.Jon moll Director of Operation and Scientific Affairs เพื่อหารือการทำข้อตกลงเรื่องการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในสัตว์ทดลอง ในประเทศไทย ร่วมกับทางศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายการ

เครื่องมือใหม่ที่ให้บริการ

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา งานสัตว์ทดลอง ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จดสิทธิบัตร บ่มเพาะธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่และห้องประชุม

เครื่องระบุชนิดจุลินทรีย์อย่างละเอียด {Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)}

เป็นหลักการวิเคราะห์โปรตีนด้วย MALDI-TOF MS บนแผ่นโลหะที่มีส่วนผสมของเมตทริกซ์ และโปรตีนที่ต้องการวิเคราะห์ เมื่อกระตุ้นด้วยแสงเลเซอร์จะทําให้สารตัวอย่างแตกตัวเป็นไอออนในวัฏภาคแก๊ส ไอออนจะถูกเร่งความเร็วและถูกส่งเข้าไปในท่อสุญญากาศ ซึ่งไอออนจะถูกแยกตามความเร็วในการเคลื่อนที่ของไอออน โดยความเร็วของการเคลื่อนที่ ขึ้นกับมวลต่อประจุ (mass/charge ratio; m/z) จากนั้นจะเข้าสู่ detector ทําให้ได้สเปกตรัมที่สามารถจําแนกชนิดของโปรตีนจําเพาะได้ สำหรับการวิเคราะห์ชีวโมเลกุล biopolymers

เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ X-ray Diffractometer (XRD)

XRD เป็นเครื่องมือที่อาศัยหลักการของ Bragg's Law คือ เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระทบกับระนาบของอะตอมภายในผลึก รังสีเอกซ์จะเกิดการสะท้อนที่มุมสะท้อนเท่ากับมุมตกกระทบ ทำให้มีการนำมาใช้ศึกษารูปแบบโครงสร้างผลึกของสารตัวอย่าง ซึ่งผลึกของสารตัวอย่างแต่ละชนิดจะมีขนาดของ Unit Cell ที่ไม่เท่ากัน ทำให้รูปแบบของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ได้ออกมาแตกต่างกัน ทำให้สามารถหาความสัมพันธ์ของสารประกอบต่าง ๆ กับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ได้ ทำให้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ (identification) โครงสร้างผลึกของวัสดุหรือสารตัวอย่างนั้นๆได้

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR 600 MHz)

เครื่องนิวเคลียร์เมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ เป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการวัดระดับพลังงานที่แตกต่างกันของนิวเคลียสที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็ก มีประโยชน์ในการศึกษาสูตรโครงสร้างทางเคมีและพลวัตของสารตัวอย่าง

เจ้าหน้าที่

ผลงานวิจัย

เครื่องมือและการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการและห้องประชุม

การบริการ

บริการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

บริการเครื่องมือกลุ่ม Material Characterization, Spectroscopy, ICP, Biological Equipment ,ระบบ Packaging แบบสูญญากาศ และอื่นๆ

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา

บริการสกัดแยกวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพร ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและกลไกการออกฤทธิ์ในระดับเซลล์และโมเลกุล การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย

งานสัตว์ทดลอง

บริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองโดยได้รับมาตรฐานระดับสากล AAALAC International บริการการปฏิบัติการและทำหัตถการกับสัตว์ทดลอง

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

ห้องปฏิบัติการ

บริหารห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ Biosafety Level 2 และห้องปฏิบัติการทางรังสีของสัตว์ทดลอง

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

จดสิทธิบัตร บ่มเพาะธุรกิจ

ให้คำปรึกษาการจดสิทธิบัตร สร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา บ่มเพาะธุรกิจ Start UP พร้อม Co-working Space

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

ห้องประชุม

บริการห้องประชุม 10 - 80 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ในการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล โถงสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

บันทึกความร่วมมือ

MOU

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา

สำนักสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

thammasat@gmail.com

02-564-2944

02-564-4440 ต่อ 77710

facebook
tusatofficial
Q&A
คำถามที่พบบ่อย

Q&A